Tæpper og gulve med god samvittighed

Hos Hoka Tæpper & Gulve er vi meget taknemmelige for den succes, vores kunder har givet os. Det er derfor helt naturligvis for os at give noget tilbage som tak. Her kan du læse mere om hvordan, vi som virksomhed tager samfundsansvar både socialt og for bæredygtighed. Enten direkte eller via vores valg af samarbjedspartnere.

 

På HokaGulve.dk begrænser vi brugen af plast til indpakningen af plastik når vi pakker vores tæpper og gulve til fragt. Det er godt for både økonomien og miljøet.

 

Derfor kan plasten, vi bruger til indpakning af de tæpper og gulve som vi sender til vores kunder også genbruges.

 

Vi deltager desuden aktivt i indsamlings af bl.a. vinylrester fra gulvmontering til genanvending i nye materialer.

Hoka Tæpper og Gulve støtter Miljøvenlig Pakning

Hoka Tæpper og Gulve støtter Plastik Nej Tak


 

Hoka Tæpper og Gulve i støtter Knæk Cancer

Hoka Tæpper & Gulve støtter Knæk Cancer 2021

Hos Hoka Tæpper & Gulve  støtter vi altid op om lokale tiltag og lokalsporten. 

Men i år har vi også valgt at støtte en sag der rammer meget bredere. 

Vi er alle, i større eller mindre omfang blevet berørt af kræft. Og netop derfor har vi igen i år at valgt at støtte op om Knæk Cancer.

 

Foruden lokale tiltag støtter vi også en lang række velgørenhed som f.eks. JulemærkefondenFamilier med kræftramte børn og Danske hospitalsklovne.


Tæpper og gulve med indeklima mærkning

Langt størstedel af tæpper du finder på HokaGulve.dk er godkendt af Dansk Indeklima Mærkning (DIM). I dag er mere end 3000 produkter Indeklimamærkede. Når du kigger efter Indeklimamærket får du mindst mulig kemi i din indeluft til fordel for både sundhed og komfort.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet. Det har til formål at fremme udviklingen af indeklimavenlige materialer og produkter.

Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet.

Én ting er indholdet af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer der frigives til luften.

Et indeklimamærket tæppe eller gulv har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften.

Alle tæpper og gulve deklareres med en tidsværdi i døgn - den indeklimarelevante tidsværdi. Tidsværdien bestemmes ud fra den tid, der går inden afgasningen "klinger af". Tidsværdien bestemmes ved kemisk analyse og sensorisk (lugt) bedømmelse.

Den maksimale, acceptable tidsværdi for tekstile gulvbelægninger er bestemt til 60 døgn.

Den deklarerede, indeklimarelevante tidsværdi omfatter alene gulvbelægningens egenskaber i forhold til lugt, og irritation i øjne, næse og øvre luftveje.

Tæpper og gulve Dansk Indeklima Mærket

 


Miljøvenlige tæpper og gulve

Vi sikrer os, at vores leverandører af tæpper og gulve overholder gældende ISO standarder og certificeringer, samt bidrager til et bedre miljø.

 

Fletco Carpets

Miljøhensyn og bæredygtighed med 100 % vedvarende og CO2-neutral energi, derfor er al den energi Fletco anvender vindenergi til produkt af tæpper. Fletcos tæpper med tekstil, filt eller TEXtiles® bagsider er desuden indeklimamærket i henhold til kravene i Dansk Indeklima Mærkning.

 

Ege tæpper

Med opnåelsen af 18 Cradle to Cradle-certificeringer, og herunder 110 certificerede produkter, placerer Ege tæpper sig helt i front af alle virksomheder i verden. Hos Ege tæpper arbejder man hele tiden på at reducere deres påvirkninger på miljøet. Derfor har Ege tæpper implementeret en række strenge miljøledelsessystemer (ISO 9001, ISO 14001, EMAS), som sikrer at både virksomhedens og tæpperne påvirkning af miljøet er så lav som mulig. Ege tæpper har i samarbejde med Ørsted reduceret CO2-udledningen med næsten 50% i forhold til 2007 ved blandt andet at genanvende overskudsvarme fra deres produktioner. Tæpper fra egetæpper opfylder desuden kriterierne i Dansk Indeklima Mærkning. Læs mere om Ege's CSR rapport her.

 

Haro

Det træ Haro anvender sin gulve stammer fra PEFC-certificeret skovbrug. PEFC er et transparent og uafhængigt system til sikring af en bæredygtig, miljøbevidst skovdrift og dermed en "Skov-TÜV". Certificeringen sker iht. meget strenge retningslinjer, uafhængigt og globalt. Det vigtigste kriterium er altid, at der ikke må fældes flere træer end der plantes. Haro's har desuden eget vandkraftværk der sikre en yderligere miljøvenlig og bæredygtig ressource til strømproduktion. DISANO by HARO gulvet er 100 % PVC-frit og realiseres nu på en særlig sund måde med den økologiske produktnyudvikling DISANO. De innovative materialer brugt til gulvet muliggør en produktopbygning helt uden PVC og blødgørere. Sådan opfyldes også de strenge emmisionsværdier iht. miljømærket "Der Blaue Engel".

 

Danfloor

Danfloor producerer en tæppe-serie med navnet ECONOMIX, der har fokus på miljø, idet produktet er produceret af 100% ECONYL®. ECONYL® er en unik garntype, der anvendes til fremstilling af enestående tæpper. Det specielle ved garnet er, at det fremstilles af postindustrielt og genbrugt polyamid 6-affald, hvilket gør tæppet 100% bæredygtigt uden forringelse af egenskaberne. Desuden er Danfloor BRE certificeret BRE CERTIFICATION der er den førende og mest udbredte metode til miljøvurdering af bygninger. Det sætter standarden for bedste praksis i bæredygtigt design fra femstilling af tæppet til installation.

 

Tarkett

Tarkett har samarbejdet med Cradle to Cradle® siden 2011 og EPEA, der arbejder med tredjepartscertificering for at evaluere indflydelsen af produkter på mennesker og miljø. F.eks. benytter Tarkett op 70% ECONYL® i deres DESSO tæppefliser. Bagsiden på tæppeflisen kaldes for Ecobase og fremstilles gennem såkaldt upcycling, hvilket indebærer, at produktaffald genanvendes og forædles under fremstillingsprocessen. Hvad angår et godt indklima, så er Tarketts Starfloor Click er det første gulvmateriale, som er godkendt af Astma- og Allergiforbundet i Sverige. 

 

Tarkett arbejder mod at formindske miljøpåvirkningen fra alle deres fabrikker. F.eks. stammer 30% af den energi, der bruges til Tarketts produktion af linoleumsgulve på fabrikken i Italien fra egen produktion. Mens den købte el stammer fra 100% vedvarende energikilder. Udslippet af drivhusgasser er desuden reduceret med 44% siden 2010.

Tarkett overholder en lang række certificeringer deriblandt Svanen, der er er et nordisk system for miljømærkning, som samarbejder med EU's Ecolabel. Ved certificering foretages der en helhedsvurdering af miljø-/ og sundhedspåvirkning på baggrund af kriterier, som er specifikke for hver produkttype. Vinylgulve kan ikke svanemærkes, men Tarkett har et 14 mm lamelparketgulv, som er Svanemærket, og det samme gælder i øvrigt hele  deres linoleumssortimentet.

 

Gulvtæpper

Løse tæpper afpassede tæpper

Trægulve parketgulve

Vinylgulve

Laminatgulve

Linoleumsgulve